HALLO,

WIJ ZIJN ENERGETISCHE PRAKTIJK SAWADI & ANNE ELISABETH 


Wie zijn wij?


 • De zoektocht naar de “innerlijke” mens heeft ons geleid naar een goede kennis over de drijfveren van anderen.
 • We zijn een verzoener en een geboren diplomaat. Als geen ander kunnen we tegengestelde mensen en of standpunten met elkaar verzoenen en op een wenselijke manier (opnieuw) verbinden.
 • We doorzien de achterliggende bedoelingen van anderen, en dit helpt ons een strategie te bepalen hoe we mensen kunnen laten evolueren naar een nieuwe levensfase of om anderen te helpen met hun emotionele problemen.
 • Hierbij focussen we ons niet op de symptomen en of klachten van mensen, gaan ook niet op zoek naar een betere versie van zichzelf en bieden geen oplossingen, doelstellingen of stappenplan...
 • We gaan op zoek naar de essentie en maken hierdoor bewustwording. Ons (on)bewustzijn heeft een grotere invloed op onze (fysieke) gezondheid dan we voor mogelijk houden.

 • We begeleiden mensen op hun eigen tempo, geven structuur naar de gewilde persoonlijke ontwikkeling, en verbinden deze met de leef- en werkwereld om zich heen - meest efficiënte (externe) hulpverlening.

Hoe werken wij?


 • We richten ons voornamelijk op het oorspronkelijke onderliggende probleem en geven hiermee een eerste stap naar een duurzame verbinding met een wereld van verandering, acceptatie en het maatschappelijk systeem.

 • We geven je praktische handvatten en creëren hiermee keuzes voor verandering, maar bieden hiermee geen garantie naar (meer) geluk, maar wel naar tevredenheid! 

 • We kunnen je helpen opnieuw emotioneel gezond te maken en je het vermogen geven tot ontspanning. 

 • Bij ons bepaal jij zelf wat, wie, wanneer je wilt loslaten, en wat je NU aan jouw leven wilt toevoegen. Wat zijn NU je beste mogelijkheden?
 • We gebruiken geen confrontatietechnieken, maar maken wel de linken tussen jou en je (emotionele) problemen of (fysieke) klachten zichtbaar.
 • Welke behandeling - lichaamsgericht werk en - of ontwikkelingsbegeleiding voelt NU voor jou nuttig? 
 • Onze bedoeling is niet je te verbeteren of per se persoonlijk te veranderen, je bent wie je bent, en daar gaan wij niets aan veranderen!
 • We kunnen je wel begeleiden bij het zoeken naar de voor jou meest efficiënte (externe) hulpverlening - het volgende level in je leven - om zo meer uit jezelf en het leven te kunnen halen.

ANNE ELISABETH

PSYCHONOOM IN OPLEIDING

Momenteel volgen we de 2 jarige Gediplomeerde opleiding KIEMBLADENLEER - PSYCHOGNOMIE met aanvullend karakter & (Chinese) gelaatskunde, onder leiding van: RHENÉ EMMERICH - STICHTING PPP te Nederland. EINDDATUM VOLLEDIGE OPLEIDING (2,5 jaar): 31 OKTOBER 2021


 • Psychognomie is een benadering binnen de psychologie die zich voornamelijk bezig houdt met cognitieve psychologie (leren, denken, onthouden, problemen oplossen, informatie verwerken, enz.) - staat voor de "uiterlijke kenmerken van de geest". Oftewel: Praktische mensenkennis. PSYCHE is geest en GNOMO staat voor uiterlijk kenmerk. 
 • Chinese Gelaatkunde belicht het karakter, de sterke en zwakke punten, het relationele vlak, de gezondheid, het financiële leven, de kinderjaren, de middelbare leeftijd, de oude dag, geluk, huwelijk, voorspoed en rijkdom en nog veel meer facetten van ons leven en die van onze medemensen.
 • Basis lesmateriaal voor de Psychonomie: wetenschappelijke kiembladenleer(embryologie) van Carl Huter. Hij was wetenschapper en grondlegger van de typologie volgens de drie kiembladen theorie. Het analyseert lichaams- vormen, -kleuren, -straling en -houding. Kortom onze biologische energieën - kunnen zien of iemand vanuit zijn gevoelskant of rationele kant reageert op zijn omgeving. De 3 meest voorkomende kiembladen zijn: Endoderm (ronde lichaamscontouren - houden van gezellig samen eten en drinken), Mesoderm (hoekige lichaamscontouren - grote uitstraling en doorzetters) en Ectoderm (kleine, fijne mensen) .

Door de vakkennis van Mindfulness, Psychonomie, Chinese gelaatkunde, Kiembladenleer en onze eigen levenservaringen op een 'rationele' manier met elkaar te verbinden, kunnen we je vanuit een holistische visie een beter inzicht geven in je originele persoonlijkheid (intelligentie, geheugen, fysieke kracht).  Door deze individuele en persoonlijke begeleiding, kunnen we je uiterlijk verschijningsbeeld en je originele innerlijke kern, beter op elkaar gaan afstemmen.

"Emoties bevinden zich niet in het hart, wel in de hersenen, maar hebben een invloed op de gezonheid van je hart..."

TERUGVALPREVENTIE

We willen preventiewerk verrichten zodat mensen beter tot een herstelproces kunnen komen.

Minder hervallen in hun (oude) patronen, omdat ze sneller bij de meest efficiënte hulpverlener terechtkomen. Helpen inzicht krijgen in hun werk- en leefomgeving en - of deze hun wel (nog) genoeg motiveert. Samen naar de 'communicatie frequentie' te zoeken die jou en je leef- en werkomgeving verbindt, zonder dat je jezelf of je omgeving hierbij dient te veranderen. We helpen je om jezelf beter te leren begrijpen en hoe anderen naar jou ‘zien’.

COMPLEMENTAIR MET MASSAGES

Sinds de opstart van onze energetische praktijk boeken mensen met onverklaarbare psychomathische lichaamsklachten - SOLK regelmatig een intuïtieve massage. Dit maakt duidelijk dat zowel therapie en massage een belangrijke bijdragen zijn tot het algemeen welzijn van de mens.


Onze complementaire website:

www.massagewaasland.be