Ondersteunende counseling

ONDERSTEUNENDEDE COUNSELING


 - Dichter bij je gedachten en gevoelens komen

Inzicht naar jezelf-loslaten-oude patronen doorbreken

Simpel en laagdrempelig, efficiënt en vanuit de feiten kunnen formuleren.

Vanuit empathie mensen daadwerkelijk begrijpen en actief terugkoppelen

Sta je open voor een grotere autonomie? Wil je jouw leven beter kunnen organiseren via inzicht in je werk- en/of leefomgeving? Ervaar je emotionele blokkades of belemmering in je persoonlijke groei? Je wilt een verandering op een diepgaand niveau?


Vanuit een onafhankelijke visie kan ik met deze mensen elke situatie aangaan en deze veranderen of transformeren naar een productievere of nuttigere situatie.


Hierbij leer ik mensen aan om:


  • Zichzelf te (her)kennen
  • Ontdekken van patronen en of belemmeringen
  • Oefenen in positief omgaan met negatieve gevoelens
  • Vanuit verbinding bewust keuzes kunnen maken


Verheldering


Wanneer gewild plannen we nog een followup gesprek in, waarbij we aftoetsen of er voldoende handvatten en tools zijn gegeven. Na een 2de gesprek hebben mensen de keuze of ze nog willen worden opgevolgd. Zonder dat het uitmondt in een zogenaamd stappenplan, volgtraject of iets soortgelijk. De begeleidende counseling is dus bedoeld als een kort durend traject.


Supplementair: Een uitgebreid verslag met het verloop/analyse van de gesprekken met onderbouwing, bruikbare feedback, informatie en verklaringen van de belemmering/oorzaak.

Burn-out - Bore-out - (niet klinische)Depressie?


Vanuit de jeugdjaren worden mensen in hun leef- en of schoolomgeving continu 'ontzorgt' waardoor men kansen ontneemt om op een creatieve manier te leren omgaan met hun bewegingen en emoties. Hierbij wijken ze af van hun eigen levenspad of authentieke zelf. Waardoor de gaven en talenten niet ten volle ontwikkeld zijn, maar ze ook hun 'zwakten' niet kunnen accepteren en hun 'eisen' moeilijk kunnen bijstellen.


In een later stadium van hun leven kunnen hieruit burn-out, (niet klinische)depressie en of onverklaarbare psychosomatische lichamelijke klachten ontstaan.


Wat als we deze 'aandoeningen' zien als:


"Een (onbewuste) belemmering in je eigen zijn en ontrouw aan je authenticiteit"?


Mensen doen begrijpen in hun manier van handelen, denken en voelen. Samen onderzoeken hoe hun 'brein' precies is gecodeerd? Hierdoor een efficiënter werk- en of leefomgeving kunnen creëren en hun effectiviteit bevordert. Dat gaat helpen naar herstel. Een aanvullende persoonlijkheidsanalyse kan je hierbij helpen.


Mensen die 'overwerk' zijn gaan aan een weldadige vakantie veel baat hebben, maar mensen die tegen hun natuur in leven/werken, krijg je niet opnieuw op de rails met 'een rust periode of vakantie'. Dit vraagt om verandering op een diepgaand niveau!

Simpel


De essentie is dat we vanuit een intake gesprek starten en ik daarbij analyseer wat je nood, belemmering en onderliggende oorzaak is. Zodat ik onmiddellijk kan reflecteren. Aansluitend volgt de ondersteunende counseling van 90 minuten.


NB. Als ik aanvoel dat ik je niet kan helpen of elkaar niet 'aanvoelen', beeïndigen we de counseling en wordt er enkel een forfait van €15 aangerekend.

onverwerkte emoties-onverwerkte gevoelens
Quote Praktijk Sawadi
Praktijk sawadi

Moeten mensen per se altijd een duidelijke oplossing vinden om gelukkiger te kunnen zijn...? 

Individuele counseling - één op één gesprek


ESSENTIE VAN PROBLEMEN - BELEMMERINGEN - ANGSTEN 


Mijn aanpak wordt gestuurd vanuit het individu en is voor iedereen anders. Dit zijn één op één gesprekken waarbij ik ga onderzoeken welke problemen en belemmeringen centraal staan. Vervolgens bekijk ik samen met de cliënt welke aanpak het efficiëntste is en zet hierbij gecombineerde methoden in. Er wordt gewerkt vanuit een grote deskundigheid, levenservaring(en) en een intuïtieve helderheid. Als ik tijdens het intake gesprek aanvoel dat de persoon in kwestie met mijn “aanpak” niet onafhankelijk en zelfstandig aan de slag kan, of dat er beter naar een (DSM)-diagnose kan gezocht worden, weet ik vanuit de gave van afstemming welke hulpvorm wel van toepassing kan zijn, en weet wie hiervoor de beste deskundige is!


Bij deze counseling zet ik methodieken in zoals:

Verbindend communiceren


Om mensen beter op een verstaanbare en verbindende manier met elkaar te laten communiceren, is er inzicht nodig in de 'communicatie-vorm'. Door ook 'te leren luisteren' naar wat er 'echt verteld' wordt, kan je ook proberen om toleranter naar de 'andere(n)' te zijn. Rekening houden met 'de andere(n') zal je veel meer positiefs opbrengen in je leven!

verbindend communiceren
mindfulness Praktijk Sawadi

Mindfulness


'Hoe' mensen met al hun ervaringen omgaan, daar gaat het om? Ik kan je met mindfulness leren om beter te kunnen omgaan met stress, piekeren en negatieve gedachten. Maar als je ook problemen en belemmeringen durft te zien als 'richtingaanwijzers' naar 'groei en wijsheid', kan je je eigen levenspad gaan bewandelen.

(Levens)Wijsheid


Mijn eigen 'levensproces' ging erom tot acceptatie te komen van 'iets' dat 'een dieper begrijpen van mezelf' nodig had. Hierin een eigen stelling te durven nemen en hiermee de confrontatie met de omgeving aan te gaan. Het vroeg me 'moed', om vanuit mijn eigen innerlijke en persoonlijke karakter en wijsheid reservoir, mensen 'vakkundig' te gaan helpen vanuit originele ideeën en inzichten.

Wijsheid zienswijze Anne Elisabeth Haentjens

Praktisch

Counseling


Korte intake.

Aansluitend je vraagstuk(ken) formuleren en aanvoelen welke methode het beste van toepassing is voor de verheldering van je probleem, belemmering, enz.


Begeleiding bij je interpretaties, inzichten en handelingen. 

Bedoeling


Deze vorm van counseling is op geen enkele manier bedoeld om een diagnose of behandeling door een gekwalificeerde arts en - of psycholoog te vervangen!


Deze methode is een laagdrempelig "zelfonderzoek" naar je belemmeringen en knelpunten.

Informatief


Duurtijd is afhankelijk van de geboekte sessie. Afsluit gesprekje om af te toetsen of je verheldering en verklaring(en) hebt verkregen bij je onderliggende oorzaken - trauma's - talenten - etc.


Het huisreglement is ALTIJD van toepassing!

TARIEVEN

Individueel, interactief één op één gesprek.


Inplannen tussen 9.30 u tot 20 u:

  • Intake + Ondersteunende counseling 1 persoon - 90 minuten: € 110
  • Followup counseling binnen de twaalf weken op je eerste afspraak - 60 minuten: € 45
  • Followup counseling binnen de twaalf weken op je eerste afspraak - 90 minuten: € 75


Followup counseling langer dan twaalf weken op je eerste afspraak:


Inplannen tussen 9.30 u tot 20 u:


  • Ondersteunende counseling 1 persoon - 60 minuten: € 65
  • Ondersteunende counseling 1 persoon - 90 minuten: € 95


Algemeen: Inplannen na 20 u tot 21.30 u en op (sommige!) zater- en zondagen:

  • Supplement + €25 op de vermelde tarieven


Alle vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Afspraak maken - Onze andere inspirerende-methoden

unsplash