Hoe kan ik je helpen?

"We" zijn hier om elkaar te helpen groeien.

Missie


Je inzicht geven in je onderliggende reden -oorzaak, waar juist het probleem zit.


Snel tot de essentie komen.

Werking


Ik werk niet met een stappenplan, vooropgestelde doelen, uitgestippeld therapie-traject uit meerdere sessies, maar sluit me aan aan jouw tempo en behoeften.

Doelstelling


Al van bij het eerste gesprek geven ik je handvatten en tools waarmee je zelf probleem oplossend kan denken en zo zelf tot de oplossing kan komen.Simpel


De essentie is dat er vanuit een gesprek gestart wordt en ik daarbij aanvoel wat de nood - belemmering - onderliggende oorzaak is, en er onmiddellijk op anticipeer.

De methoden: mindfulness, karakterkunde en communicatievaardigheden worden hierbij samen op een praktische en ondersteunend manier ingezet. Daarna volgt een (vrijblijvend) opvolggesprek waarbij we aftoetsen of er voldoende handvatten en tools zijn gegeven.Verheldering


Na een 2de gesprek hebben mensen de keuze of ze nog wensen opgevolgd te worden, zonder dat het uitmondt in een zogenaamd stappenplan, volgtraject of iets gelijkaardig. Na een 2de gesprek volgt altijd een uitgebreid verslag met het verloop/analyse van de gesprekken met onderbouwing, bruikbare feedback, informatie en verklaringen van de belemmering/oorzaak, zodat men hierop altijd op kan terugvallen en preventief kan gebruiken.

Jouw persoonlijke groei als mens is een prioriteit!

Op jouw tempo


Mijn aanpak wordt gestuurd vanuit het individu en is voor iedereen anders. Dit zijn één op één gesprekken waarbij ik ga onderzoeken welke problemen en belemmeringen centraal staan. Vervolgens bekijk ik samen met de cliënt welke aanpak het efficiëntste is. Er wordt gewerkt vanuit een grote deskundigheid, levenservaring(en) en een intuïtieve helderheid. Als ik tijdens het intake gesprek aanvoel dat de persoon in kwestie met mijn “aanpak” niet onafhankelijk en zelfstandig aan de slag kan, of dat er beter naar een (DSM)-diagnose kan gezocht worden, weet ik vanuit de gave van afstemming welke hulpvorm wel van toepassing kan zijn, en weet wie hiervoor de beste deskundige is!

persoonlijke ontwikkeling op eigen tempo

Kom op intake gesprek!

Individueel, interactief één op één

gesprek.


Intake gesprek 90 minuten | € 100

Opvolggesprek - 60 minuten | € 55

Opvolggesprek - 90 minuten | € 85


revieuws Praktijk sawadi

Meer personen gesprekken/verbinden

met gezinsleden -

Collega's - Familieleden - Partners

Vriendschappen.


Intake gesprek 90 min. | € 75 P/P.

Opvolggesprek - 60 minuten | € 50 P/P

Opvolggesprek - 90 minuten | € 80 P/P


revieuws Praktijk sawadi

Graag een persoonlijk inzicht in jezelf en of jezelf beter begrijpen op een fundamenteel niveau?

Informeren en verklaren van je karaktereigenschappen en -kenmerken. Wat zijn je gaven en talenten?


Samen onderzoeken?


 • Via een degelijke persoonsanalyse waarbij met verschillende facetten rekening wordt houden.
 • Zo kan ik je informeren over jouw karakter en talenten en welke zijn geïmplementeerd door anderen?
 • Wat zijn je sterktes en je zwaktes?
 • Wat zijn jouw angsten en welke zijn overgezet door anderen tijdens je opvoeding?
 • Ik leer je jezelf beter te begrijpen in je handelen en denken. En hoe 'zien' anderen jou?


Eerste gesprek/opmaken persoonlijkheidsanalyse -

90 minuten | € 100

Opvolggesprek - 60 minuten | € 55

OF

Opvolggesprek - 90 minuten | € 85

Alle vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Na het gekozen opvolggesprek krijg je een individueel, geïllustreerd naverslag.

Onderzoeken en Accepteren

kunnen samen het verschil maken!

Perfectionisme

Heeft een persoon 'kenmerken' van perfectionisme? Deze persoon is dus niet per se perfectionistisch! Maar de toegevoegde eigenschap heeft deze op een 'negatieve' manier bij de persoonlijk groei beïnvloed.

Waarbij de persoon in kwestie vanuit b.v. een  'overleving' zich perfectionistisch is beginnen te gedragen. Het heeft dus geen zin om bij deze persoon aan perfectionisme te gaan werken, want hij is het niet! Maar wel te gaan onderzoeken waar in zijn leven of van waaruit het perfectionisme is ontstaan om op fundamenteel niveau het patroon te kunnen doorbreken. Dit werkt ook bij de 'kenmerken' van bijvoorbeeld: ASS of A(D)HD of HSP of...

Perfectionistisch

Een persoon 'is' perfectionistisch? Deze heeft de aangeboren eigenschap een perfectionist te zijn! Hierbij dient er naar een omgangsvorm te worden gezocht die binnen de mogelijkheid van deze persoon ligt. Want het is een karaktereigenschap, je kan dit zogenaamde 'patroon' niet fundamenteel gaan doorbreken! Je mag deze persoon tegen zijn natuur in niet zomaar veranderen, het is wie deze persoon is! Maar je kan als 'groeiende mens' wel 'verbeteren' als men je uitlegt hoe je 'handelt en denkt' en welke invloed dit op jezelf en anderen hebben. Deze persoon krijgt hiermee de kans om te leren!

Dit werkt ook bij mensen met een etiket-diagnose(s) als: ASS of A(D)HD of ... 

Leren jezelf fundamenteel te begrijpen!


- De essentie werkt veel efficiënter

Hierbij een voorbeeld "hoogintelligent" vs "hoogbegaafd":

Hoogintelligent

 • Deze personen beschikken over een hoog I.Q.
 • Ze zetten dit vooral in vanuit hun 'verstand'.
 • Werken meestal iets op een 'theoretische' manier uit
 • In de huidige 'prestatie' maatschappij en schoolsysteem, worden hun meestal onmiddellijk (h)erkend.
 • Door deze mensen een paar 'klassen' hoger te zetten of in een leiderschapsfunctie is meestal het grootste gedeelte van hun problematiek en belemmering opgelost.
 • Immers deze mensen motiveer je het beste door hun te complimenteren en te onderzoeken op hun 'kunnen' = 'jij kunt goed'. Want een hoog intelligent persoon wilt het vooral 'kunnen' en is daarom meer prestatiegericht. Uiteraard werkt dit ook omgekeerd naar het demotiveren = jij kunt niet goed...
 • Het is heel belangrijk voor deze mensen een efficiente schoolomgeving te creëren.
 • Ze groeien 'als mens' synchroon volgens hun leeftijd(sgenoten).
 • Een nieuwe taal aanleren of een denksport zoals bijvoorbeeld schaken geeft hun brein een boost!
 • Ze zijn goed in leiderschap, maar het is belangrijk dat ze in hun job hun 'emoties' soms kunnen uitzetten omdat ze efficiënter werken wanneer ze logisch en doordacht kunnen handelen zoals bijvoorbeeld in belangrijke managementposities, of als jurist of een journalist.

Hoogbegaafd

 • Deze personen beschikken ook over een hoog I.Q. , maar zetten dit vooral in vanuit hun 'gevoel'.
 • Werken meestal iets op een' praktische' manier uit.
 • In de huidige 'prestatie' maatschappij vallen hun gaven en talenten meestal niet onmiddellijk op.
 • Door deze mensen een paar 'klassen' hoger te zetten, is eigenlijk slechts een klein gedeelde van hun problematiek en belemmering opgelost, namelijk het 'uitdagen' naar moeilijkere leerstof.
 • Hoogbegaafden dienen te zoeken naar 'waar ze goed in zijn', niet naar wat ze 'kunnen', want eigenlijk 'kunnen' ze alles. Het zijn echte copy-cats en hun 'copy' is meestal beter dan het origineel! 🙃
 • Deze mensen motiveer je het beste door hun te complimenteren op wie ze 'zijn' en naar hun 'inzet' = 'jij bent'. Want een hoogbegaafd persoon wilt het vooral 'juist doen' en is daarom minder schools/prestatie gericht.
 • Het is heel belangrijk om deze mensen vanuit 'een beleving' te laten 'leren' en vooral fouten te mogen laten maken = voor deze mensen de BESTE LEERSCHOOL!
 • Ze groeien 'als mens' asynchroon volgens hun leeftijd(sgenoten) = volwassener/wijzer. Hun zien verbanden die anderen (nog) niet zien.
 • Hun nieuwe creatieve vaardigheden aan laten leren, zoals een instrument kunnen bespelen of leren schilderen, geeft hun brein een boost!
 • Ze zijn ook goed in 'leiderschap', maar het is belangrijk dat ze in hun job invulling hun 'gevoel' mogen blijven inzetten. Ze kunnen daarom efficiënter werken vanuit b.v. een leiderschapsfunctie waarbij ze kunnen bemiddelen, bruggen bouwen en onderzoeken, zoals in teamleider fucties of als politie-inspecteur, profiler.

JEZELF HERKEND?

Maar je bent niet 'hoogintelligent' noch 'hoogbegaafd', hoe kan dat nu? 

 • Dan ben jij toch 'ook' een analytisch of causaal of rationeel denkend persoon of een 'gevoelsmens' die denkt en handelt vanuit een intuïtie of buikgevoel.
 • Of misschien ben je wel een mengtype, net zoals hoogintelligent en hoogbegaafd niet altijd zo 'zwart/wit' zijn, daar ook hierin mengtypes zijn en deze mensen ook kenemerken kunnen hebben van ASS, AD(H)D, perfectionisme, enz.


 ˃ Alleen heb je niet het extreem hoog I.Q van een hoogintelligent of -begaafd persoon.


IEDEREEN heeft een intelligentie, de vraag is:

"Hoe zet je dit het meest efficiënt in en hoe verhoog je jouw effectiviteit"? 

Daar kan ik je bij helpen! 😀


Krijg je inzicht in jouw

vicieuze cirkel - terugval?

Efficiënte hulpverlening is dus sterk afhankelijk van de (onderliggende) redenen - oorzaken - natuurlijk bewegingsapparaat - denkvermogen - (onbewuste) emoties - gedragspatroon - fundamentele manier waarop je informatie verwerkt - enz.

Heb je nog verdere vragen?

Neem gerust contact met me op - Ik praat graag met je!

Afspraak maken - Onze andere inspirerende-methoden