Wie een reservatie maakt voor diensten aangeboden via deze website -  praktijk Sawadi, verklaart zich akkoord met de onderstaande huisregels.


 • Het is aanbevolen om je vragen en reservaties zoveel mogelijk via het contactformulier te doen. Indien je over een cadeaubon beschikt, vragen we je om graag ten laatste 1,5 maand voor de vervaldatum je aanvraag voor je gewenste behandeling of dienst bij ons in te dienen.


 • Enkel de prijzen vermeld op onze website: www.hulp-zonder-diagnose.be zijn de correcte prijzen! Tenzij anders overeengekomen of vermeld in een geldige Lifestylebooking kortings-deal.


 • Om cash gelden te beperken, graag bij voorkeur betalen via overschrijving of bij ons ter plaatse met Payconiq = max tot €250.


 • Via overschrijving dient deze ons effectief voor aanvang van je boeking toe te komen op het rekeningnummer: ARGENTA BE52 9731 9261 0409 met de vermelding verkregen via de herinneringsmail. 


 • Bij verhindering dien je minimaal 48 uur voor aanvang te annuleren. Een vooruitbetaling wordt indien gewenst volledig teruggestort of besteedt aan een nieuwe afspraak. Bij niet tijdig annuleren wordt 40% van de totale kostprijs aangerekend. 


 • Indien je ons laattijdig - of niet laat weten dat je verhinderd bent wordt 100% van de totale kostprijs in rekening gebracht. Of de voorziene kadobon - lifestyledeal wordt ingetrokken en ongeldig gemaakt. Of de voorziene sessie van je abonnement of therapie vervalt.


 • Gelieve bij aankomst - of afhaling persoon - je wagen op de openbare weg te parkeren - stationeren en NIET op de private weg! 


 • Wij beschikken niet over een wachtzaaltje en vragen je vriendelijk om niet vroeger dan het exacte afgesproken tijdstip aan te bellen! Zo worden de privacy van onze klanten en onze rusttijden gerespecteerd. 


 • Wij voorzien niet in medische dienstverlening en stellen geen (pathologische) diagnoses. Hiervoor dien je zich steeds te richten tot een arts of specialist!


  • Mobiele telefoons of tablets verstoren de rust tijdens je behandeling of therapie! Gelieve deze op voorhand stil te zetten of liefst uit te schakelen.