Zienswijze Roeping

Efficiënte Hulpverlening


Tegenwoordig zijn er veel therapieën, behandelingstrajecten en behandelings- & begeleidingsvormen.


Ik wil kansen creëren om mensen op een creatieve manier met bepaalde gevoelens te kunnen en mogen laten omgaan. Ik wil hun inzichten geven die tot een betere levenskwaliteit leiden, zonder dat ze daar voor perse op zoek moeten gaan naar een 'etiket', diagnose of oplossing.

Ik versta je noden

Namelijk niet iedereen met een depressie heeft baat bij een (klinisch) psycholoog en niet iedereen met een burn-out met een coach/trainer. Alles is afhankelijk van de situatie, karakterkenmerken, bewegelijkheid, doelstelling, onderliggende redenen en oorzaken, verwachtingen, enz.


Ik wil mensen begeleiden naar een efficiënter herstelproces zonder terugval in hun oude patronen. Bij situaties antwoord geven op "hoe te kunnen handelen en wat er uit te leren" valt? Ook op de vraag of hun werk- en leefomgeving nog genoeg motiveert? Als nodig verwijs ik deze mensen door naar de meest efficiente hulpverlener, waarvan ik zeker weet dat deze het meest gericht met hun kunnen verder werken zoals bijvoorbeeld een coach of een mentor. Of naar een arts, psycholoog/psychotherapeut die hun beter klinisch kan ondersteunen.

Op deze manier probeer ik de lange wachtlijsten van overbelaste hulpverleners te helpen inkorten. Zodat deze hun aandacht kunnen vestigen op mensen die 'echt' een diagnose nodig hebben om zich beter te kunnen ontwikkelen en zo onnodig leed bij (jong)volwassenen te voorkomen.

ANDERS "ZIEN"

Door "tegendraads en vernieuwend te denken" bij DSM-etiketten & diagnostiek

Ik ben er om je te helpen groeien. Het is mijn missie om je inzicht te verhelderen in de onderliggende oorzaken van je belemmeringen.


Er is al veel 'gezegd' en 'geschreven' over diagnoses zoals depressie, burn-out of DSM-etiketten . Ook over transdiagnoses zoals perfectionisme of over de vaststelling van hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit enz.

Ik heb zeker niet de bedoeling deze in twijfel te trekken, maar heb er zelf eigenlijk nog nooit 'de essentie' over teruggevonden en van sommige vaststellingen zoals hoogbegaafdheid is er zelfs nog niet echt eensgezindheid. Vanuit mijn eigen beleving en vakkennis heb "ik" hierbij het volgende standpunt ingenomen:

Mijn hulpverlening is niet noodzakelijk beter dan die van een ander, maar wel ANDERS dan de "klassieke" reguliere of alternatieve geneeskunde. Mijn aanpak helpt je om tot de essentie te komen van je problemen en biedt handvatten waarmee je zelf tot een oplossing kan komen. Dit doe ik zonder een etiket op je te plakken en door de al beschreven definitie(s) beter te gaan omschrijven. Misschien heeft een arts of psycholoog je ooit de klever “burn-out” of “depressie” gegeven. Misschien kreeg je ooit het etiket “AD(H)D” of “ASS” of "HSP" opgeplakt. In een regulier traject wordt iedereen dan volgens hetzelfde protocol voor zijn of haar diagnose behandeld. Daardoor mis je als patiënt de ruimte om jezelf te zijn. Je gaat je identificeren met je diagnose en dat kan je op een zijspoor brengen waar je niet gelukkiger van wordt omdat het misschien ingaat tegen je natuur, tegen je gevoel. Ik kijk naar de persoon achter het etiket en ga je informeren en je helpen terug te keren naar je ware zelf.

Mijn persoonlijke getuigenis & ervaring:


Het is belangrijk "jezelf te leren kennen!"


Als je jezelf niet goed genoeg kent, komen er twijfels over je eigen mogelijkheden en capaciteiten die sterk gevoed worden door een omgeving die mogelijk hoge verwachtingen van je heeft.

En wat doe je dan?

 • Je gaat je aanpassen om aan de verwachtingen (van anderen) te gaan voldoen.
 • Je laat je 'sturen', soms al vanuit je vroegste jeugdjaren, waarbij je zich een leven laat aanpraten waarin je vooral niet moet proberen je 'eigen verlangen(s)' te 'bevredigen'.
 • Veel sussen en vleien
 • Anderen helpen om zelf anoniem te blijven
 • Maskeren van je onderliggende schroom en kwetsbaarheid
 • Voor jezelf de lat heel hoog leggen en je hiermee de eigen talenten en gaven laat liggen!

"Hoe lang ga jij jezelf nog verborgen houden"?


- Laat mij je hierbij helpen vanuit mijn eigen ervaring, omdat ik juist voor jou actie en initiatieven kan ontplooien om een kracht te manifesteren die ik voor mezelf niet kan mobiliseren maar jou er wel enorm mee kan gaan bezielen!


-Anne Elisabeth Haentjens

Mijn bedoeling?

Mensen op een warme & creatieve manier centraal te laten staan

Door het uitwisselen van inzichten en de zin om op zoek te gaan naar de diepere bedoeling om iemand "zijn manier van leven" te kunnen begrijpen, komen we heel wat te weten:

 • Wie heeft er het meeste ‘last’ van de zogenoemde tekortkomingen - belemmering bij sociale interacties - moeilijk kunnen functioneren in het dagelijkse leven? De persoon waar het om gaat of de omgeving?


 • Wordt de persoon waar het om gaat er angstig of onzeker van en heeft die de behoefte om deze te kunnen omkaderen?

˃ Door een (DSM)-diagnose te verkrijgen, worden ernstige problemen vermeden!


 • Of is het de omgeving die hun angsten en zorgen projecteren en zo verwachtingen creëren naar de 'tekortkomingen' van de persoon om wie het gaat?

˃ Het op zoek gaan naar 'gemeenschappelijkheden', kan interessanter zijn dan naar al die 'verschillen'. En in plaats van tijd en energie te verspillen aan wat zogenaamd 'gecorrigeerd/gecompenseerd' moet worden, kan je zich ook richten op het aanwezige potentieel in ieder persoon of aanwezige moment...

Soms willen volwassenen te snel en te gemakkelijk een

'etiket'- diagnose aan kinderen verbinden.


- Bedenk ook dat het vaak het 'bewustmaken' is dat jongeren doet vastlopen.

Wist je dat?

 • Omgevingsfactoren en of ervaringen tijdens de levensloop er voor zorgen dat er kenmerken en eigenschappen worden toegevoegd aan het kind waar dit kind van nature niet over beschikt?


 • Het gedrag van een persoon van zichzelf kan veranderen? Zonder dat deze het gevoel heeft omdat het 'moet', er ook belangrijke verbeteringen kunnen ontstaan? Dit kan zijn door:
 

˃ Veranderen van school - studierichting - jobinvulling

˃ Andere opvoedingsstijl

˃ Interne organisatie binnen de leef- of werkomgeving

˃ Kansen krijgen om creatief te mogen omgaan met 'belemmeringen', 'gevoelens' enz.

  Krijg je inzicht in jouw

  vicieuze cirkel - terugval?

  Efficiënte hulpverlening is dus sterk afhankelijk van de (onderliggende) redenen - oorzaken - natuurlijk bewegingsapparaat - denkvermogen - (onbewuste) emoties - gedragspatroon - fundamentele manier waarop je informatie verwerkt - enz.

  Heb je nog verdere vragen?

  Neem gerust contact met me op - Ik praat graag met je!