EFFICIËNTE HULPVERLENING


Tegenwoordig zijn er veel therapieën - behandelingstrajecten en behandelings- begeleidingsvormen.

Dan heb je nog de keuze uit professionals zoals een (klinisch) psycholoog, psychiater, psychotherapeuten, honderd en een coachen en andere therapeuten, enz.


Onze bedoeling is niet om een extra vorm van hulpverlening aan te bieden, hierin is ondertussen een uitgebreid (over) aanbod, maar we willen graag een doorgeefluik zijn naar de meest efficiënte hulpvorm - kansen creëren om op een creatieve manier met gevoelens en bewegingen te kunnen - mogen omgaan, inzichten geven voor een betere levenskwaliteit, zonder dat men daarvoor per se op zoek moet gaan naar een 'etiket' - diagnose. (m.u.v. 'nodig' voor klinische - pathologische aandoeningen)


Namelijk niet iedereen met een depressie, heeft per direct baat bij een (klinisch) psycholoog of coach/trainer bij een burn-out. Alles is afhankelijk van de heersende situatie, karakterkenmerken, bewegelijkheid, doelstelling, onderliggende redenen – oorzaken, verwachtingen, enz.

Wij willen daarom preventiewerk verrichten, zodat mensen beter tot een herstelproces kunnen komen - niet terugvallen in hun (oude) patronen, omdat ze sneller bij de meest efficiënte hulpvorm, -verlener terechtkomen. Of inzicht krijgen in hun werk- en leefomgeving of deze hun wel (nog) genoeg motiveert?


Op die manier proberen we een bijdrage te leveren aan de heersende wachtlijsten en overbelaste hulpverleners. Zodat hun de aandacht kunnen vestigen op mensen die 'echt' een diagnose nodig hebben om zich beter te kunnen ontwikkelen - aansluiting te krijgen op de 'frequentie' van de hedendaagse maatschappij.

  ETIKETTEN - DIAGNOSES

  ADHD - DEPRESSIE

  Heb je ADHD en ook de diagnose depressie? Dan is de vraag: 'heb je baat bij een (klinisch) psycholoog waarbij je in je hoofd moet gaan'? Of kunnen we je beter gebruik laten maken van je lichamelijke kracht en je laten helpen door een praktische coach? Namelijk een persoon met ADHD is van nature een lichamelijk beweeglijk persoon. Als je dagelijks in je leef- of werkomgeving je lichamelijke bewegingen moet onderdrukken, ga je automatisch met ter tijd 'bewegen in je hoofd! Een hulpverlening waarbij je dan nog meer in je hoofd moet gaan, kan je depressie langer in standhouden. Een aanpak door een praktische coach biedt hierbij een kortere duurtijd van je behandeling - terugvalpreventie. Of zijn er nu - uit het verleden (onverwerkte) gebeurtenissen die voor negatieve gevoelens zorgen, dan staat de depressie los van je ADHD en is een (klinisch) psycholoog hierbij een gerichtere hulpverlening. Of is je 'depressie' een bore-out omdat je geen motivatie hebt vanuit je school-, werk- of leefomgeving omdat je tegen je natuur in, een theoretische studierichting volgt - jobinvulling hebt - i.p.v. een technische - visueel praktische? Of heb je helemaal geen ADHD (verkeerde diagnose) en ben je mogelijk hoogbegaafd? (Door gebrek aan opleiding - begrip of onwetendheid onder professionals, kan hoogbegaafdheid over het hoofd gezien worden!) Of is je depressie mogelijk een verkeerde diagnose omdat je eigenlijk een verminderde schildklierwerking hebt? (Depressie en verminderde schildklierwerking hebben gelijkaardige symptomen)

  PERFECTIONISME

  Is het perfectionisme een drang naar controle? Dan is een omgangsvorm waarmee de levenskwaliteit verbetert een meerwaarde. Of is het perfectionisme eerder een angst om 'fouten' te maken - een strategie opgebouwd vanuit een  overlevingsmechanisme? Dan zijn er andere onderliggende redenen. Het ‘etiket’ perfectionisme vraagt dan geen focus, wel de 'angst' die men meedraagt vanuit het heden - verleden. Of zie jij gewoon alles vanuit één geheel en ervaart je omgeving dit als perfectionisme? Allen vragen een andere aanpak!

  BURN-OUT

  Heb je de diagnose burn-out? Is dan de oorzaak te vinden in je werkomgeving en - of in je leefomgeving? Of heb je door een laag zelfbeeld - via jouw 'mentale' kracht, jezelf aangeleerd je lichamelijke grenzen te overschrijden - je lichamelijke 'pijn' te negeren? Of is de onderliggende reden dat je in je jeugd van je ‘opvoeders’ te horen kreeg 'dat je alleen door (fysiek) hard te werken, je veel geld kan verdienen' – het kan maken in je leven'? Wil je zich (on)bewust nog altijd 'bewijzen naar je opvoeders of omgeving', opzoek naar erkenning - waardering? Al deze situaties vragen een andere aanpak!

  LICHT AUTISME - ASS

  Heb je 'licht' autisme - ASS? Heb je dan daadwerkelijk al die zogenoemde 'tekortkomingen'? Want er is een diversiteit aan verschijningsvormen van autisme, en er is ook nog altijd het klassieke beeld van (laag-functionerend) autisme. Leggen we de focus op 'het anders zijn' en zoeken we een professional die een grote kennis heeft over autisme en een verklaring geeft voor je problemen? Of gaan we inzicht geven in je belemmering(en) door jezelf beter te leren begrijpen hoe je als persoon fundamenteel voelt - denkt - leert - communiceert - Het ‘cognitief kunnen’ proberen te stimuleren en je zo onderbouwd kan uitleggen aan je werk- en of leefomgeving hoe men jouw talenten kan inzetten - je motiveren? Dit kan hierbij ook al een grote hulp zijn, zonder dat je als persoon je gedrag en denkwijze tegen de ware natuur in, moet gaan 'corrigeren’ of per se opzoek gaan naar een diagnose. Of is je licht autisme - ASS eigenlijk hoogbegaafdheid? (verkeerde diagnose - hoogbegaafdheid is nog steeds onvoeldoende gekend). Want de aanpak die men bij personen met licht autisme - ASS gebruikt, heeft ook een positieve werking bij mensen met een hoogbegaafdheid. (is NIET gelijk aan hoogintelligent!)

  Krijg je nu meer inzicht in jouw vicieuze cirkel? Snap je nu 'de link' waarom je mogelijk na een bepaalde hulpverlening telkens een terugval krijgt?


  Jouw meest efficiënte hulpverlening is dus sterk afhankelijk van de (onderliggende) redenen - oorzaken - natuurlijk bewegingsapparaat - denkvermogen - (onbewuste) emoties - gedragspatroon - fundamentele wijze waarop je informatie verwerkt - enz.

  VRAAGSTELLING?


  Wie heeft er het meeste ‘last’ van de zogenoemde tekortkomingen - belemmering bij sociale interacties - moeilijk kunnen functioneren in het dagelijkse leven? De persoon waar het om gaat of zijn omgeving? Wordt de persoon waar het om gaat, er angstig - onzeker van, en heeft die de behoefte om deze te kunnen omkaderen - vragende partij? Dan is het verkrijgen van een (DSM) diagnose, een absolute meerwaarde bij het vinden van de meest efficiënte hulpverlening en er hierdoor ernstige problemen vermeden worden! Of is het de omgeving die hun angsten 'overzetten' - verwachtingen creëren naar de 'tekortkomingen' van de persoon waar het om gaat, om zich tegen zijn natuur in, sociaal voelend anders te kunnen gedragen - beter empathisch te kunnen anticiperen – beweeglijkheid te onderdrukken?

  WIST JE DAT...


  ADHD(vooral bij volwassen!) - Gedragsstoornissen zoals: ODD - OCD(dwangneurose) en stemmingsstoornissen zoals: Depressie - Bipolaire stoornis - CD cyclothyme (milde vorm bipolaire) - PDD dysthymie (chronische milde depressie), de meest voorkomende 'verkeerde' diagnoses zijn? Er ook veel onvolledige en "verouderde' diagnoses zijn?Als er dan alleen de focus wordt gelegd op de diagnose - het 'etiket', bestaat de kans op:

  • Stigmatisatie - het 'etiket' komt eerst, dan pas de 'eigen' persoonlijkheid - talenten - creatieve vaardigheden
  • Behandelen als "stereotiepen" - waardoor er minder ruimte wordt gecreëerd om jezelf te mogen zijn
  • Men zich onterecht identificeert met de diagnose - vereenzelvigen
  • Onaangepaste en contraproductieve studiekeuzes, die leiden naar een 'verkeerde' werkomgeving - hierdoor burn-out - bore-out - depressie kan ontstaan bij gebrek aan motivatie
  • nevenwerkingen van de onterechte behandeling.


  Er soms alleen een (fysieke) aanpassing nodig is in de leef- werkomgeving (jobinvulling), die aanvullend is op de ‘denk- en handelwijze’ van de persoon waar het om gaat? En hierdoor het gedrag van deze jongeren - volwassenen kan veranderen, er belangrijke verbeteringen kunnen ontstaan? Dit kan zijn vanwege:

  • veranderen van school - studierichting - jobinvulling
  • Andere opvoedingsstijl
  • Interne organisatie binnen de leef- of werkomgeving,
  • Kansen krijgen om creatief te mogen omgaan met 'belemmeringen' - 'gevoelens', enz.


  Ben je van nature een creatieve team-player en bevind je zich in je job solitaire in een kleine kantoorruimte? Of ben je een heel bewegelijk persoon - visueel praktisch ingesteld, die zich in een theoretische omkadering bevindt - beweegelijkheid 'moet' onderdrukken? Of een analytisch persoon die bv. voor een administratieve jobinvulling een hele weg moet afleggen naar het kopieerapparaat? Dan heb je onderweg (onopgemerkt!) alle problemen aangepakt, en begrijpt niemand op het einde van de dag waarom jij nu zo moe zijd, want je diende alleen maar wat kopietjes te maken.

  In al deze situaties wordt er gewerkt tegen 'de natuurlijke aard' en dien je mogelijk alleen de werkomgeving te veranderen.

  Als je zich toch als persoon bewust gaat aanpassen - omgangsvormen aanleren, aan die 'foute' studierichting - jobinvulling, ga je weinig gemotiveerd blijven en hierbij vastlopen. Ontstaan van Burn-out - Bore-out - Depressie die niet klinisch of chronisch is - vicieuze cirkel na hulpverlening, enz... Moeten mensen per se een duidelijke oplossing vinden of tegen hun natuur in, vaardigheden gaan aanleren om beter sociale contacten te kunnen leggen en - of communicatie teweeg te brengen, omdat 'anderen' dit verwachtingspatroon naar hun toe creëren? Soms willen volwassenen te snel en te gemakkelijk een 'etiket' diagnose aan kinderen verbinden. Bedenk ook dat het vaak het 'bewustmaken' is, dat jongeren - volwassen doet vastlopen...

  Wie ben ik?  Ik ben Anne Elisabeth (1969) - als jong volwassenen het verkeerd 'etiket' ADD heeft opgeplakt gekregen, omdat ik er zogenaamd alle symptomen en kenmerken van had...


  Omdat ik als kind - jongere - jongvolwassenen in mijn omgeving als 'raar' en 'niet normaal' werd ervaren, terwijl dit voor mezelf niet zo aanvoelde - vaak 'te' was met mijn emoties - (onbewust)confronteerde, dat vaak als 'brutaal door 'anderen' werd aanzien - reacties gaf die ikzelf noch mijn omgeving konden begrijpen. Bij toeval op de leeftijd van 47 jaar, een klinische neuropsycholoog mij eindelijk door gericht onderzoek, 'mijn levenspuzzel' kon laten leggen. Inderdaad ik ben 'niet normaal'😉 -  beschik over een hoog analytisch vermogen - snel causaal denken - mijn hersenen werken daadwerkelijk fundamenteel anders dan bij 'normale' mensen...


  Ook ben ik een moeder van een zoon die als jong kind de diagnose ASS heeft gekregen, waarbij we als 'ouder' ons nooit echt goed bij hebben gevoeld, maar we waren geen '(des)kundigen'. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs(t.e.m. 3de middelbaar) en leefomgeving, heeft hij hiervoor de nodige 'ontzorging' gekregen, maar liep hierdoor helemaal vast. Want zelf vond hij deze 'onnodig'. Voor hem voelde deze 'zorg' eerder aan als een 'last' dan een 'baat' - op zijn verzoek 'de extra (ont)zorgen' gestaakt. En op jongvolwassen leeftijd, door het 'etiket' los te koppelen, zijn kansen kreeg via een efficiënte hulpverlener, om eindelijk zichzelf te mogen ontwikkelen, wat een wereld van verandering voor 'alle partijen' heeft opgeleverd!


  Ik ben dus geen DSM-kundige, maar wel een 'etiket'-deskundige die vanuit een wetendheid - levenservaring en via onderbouwde vakkennis, mensen kan begeleiden naar een efficiëntere hulpverlening. Een taak die ik graag met veel passie wil uitvoeren om zo onnodig leed bij (jong)volwassenen te kunnen voorkomen!