Mindfulness begeleiding

Mindfulness

Voor we starten met deze begeleiding, luisteren we eerst tijdens een intakegesprek graag naar jouw verhaal. Dat doen we zonder te oordelen of te veroordelen. Na dat gesprek bekijken we samen op welke manier we voor jou van betekenis kunnen zijn met onze mindfulness-methode.

Intake gesprek

De aanvullende methoden bestaan uit sessies van telkens 90 minuten. Eventueel extra sessies van 60 minuten. We plannen de sessies samen met jou, rekening houdend met je agenda.


OPTIE: De verslagen en resultaten van deze individuele, intensieve en praktische sessies bundelen we in een mooi geïllustreerd persoonlijk werkboek dat je telkens opnieuw kan raadplegen.

 

Het doel van deze ontplooiing: jou helpen de weg vrij te maken naar jezelf, zonder dat je denkt of voelt dat je iets moet veranderen of verbeteren.

Wat maakt onze methode zo bijzonder?

Wij zijn professionals en volgden onderbouwende opleidingen.

Maar door onze eigen levenservaring ontwikkelden we ook een eigen waardensysteem. Dat maakt de aanpak van Sawadi zo uniek. Heftige gebeurtenissen in onze jeugd en ons verdere leven zorgden ervoor dat we heel wat levenservaring opbouwden. De pijn, het verdriet en de woede die we voelden, kregen ons niet klein. We bleven ons richten op de positieve kanten van het leven, hoe klein die soms ook waren. Daardoor kreeg verbittering geen kans en vervielen we niet in een slachtofferrol. Onze eigen negatieve ervaringen werden zo een leerschool en een basis van waaruit we anderen kunnen helpen.

OOK WIJ WIJ WAREN OOIT DE WEG NAAR ONSZELF KWIJT 


MEER OVER ONS

We leefden op automatische piloot. Maar in de opleidingen ‘Energetisch therapeut’ en 'Psychognomie' leerden we

een volledig karakterprofiel opmaken. Via wetenschappelijk onderbouwde technieken en vanuit mindfulness

We leerden daaruit dat we ons huis, ons leven, volledig hadden verbouwd naar de wensen, tradities, levensstijlen en verwachtingen van anderen. Onbewust namen we patronen en trauma’s mee uit onze jeugd en opvoeding. En die zorgden voor negatieve energie rondom onszelf en belemmerden ons eigen functioneren.

Toen we ons daarvan bewust werden, volgde het moeizame proces van accepteren, vergeven en loslaten. Pas daarna konden we ons oude, verbouwde huis afbreken en opnieuw bouwen aan onze originele woning, ons leven zoals wij het wilden.

Een kind met een goede opvoeding dat mag zijn wie het is, hoeft op volwassen leeftijd niet op zoek naar zichzelf!

Onbekend gezegde

Wij zijn eraan gewend geraakt

dat elk probleem een oplossing nodig heeft.


Maar als je daar even goed over nadenkt, besef je dat dat onmogelijk is. Problemen maken deel uit van je leven en het is dan vaak ook beter om te leren hoe je met die problemen moet omgaan. We gaan daarom niet op zoek naar de schuldige of verantwoordelijke in jouw verhaal. Want je verzetten tegen problemen, vraagt energie. En waar je energie insteekt, groeit. Dat is ook zo met problemen. 


We leren je vanuit energetische vergeving en compassie problemen te accepteren en te omarmen.


Zo wordt je negatieve energie omgezet in positieve energie.

In mindfulness-begeleiding gaan we op zoek naar je eigen IK, zodat je met je gedrag en innerlijke beleving minder in conflict komt met de wereld om je heen.


We leren je meer aandacht te geven aan jezelf, om je bewuster te worden en te leven in het nu. Dankzij mindfulness zal je je minder laten meeslepen door gedachten en gevoelens uit het verleden. Stress, angsten, depressie, burn-out of controledrang gaan verdwijnen of verminderen dankzij mindfulness.


Het is oké om af en toe verdriet en pijn te hebben. Het is oké om eens te piekeren of slecht te slapen. Stop met oplossingen te willen zoeken en alleen gelukkig te willen zijn, want die gedachte zal je alsmaar verder van je doel brengen.

INHOUD SESSIES

Sessie 1 – 90 minuten

 • Intakegesprek, luisteren naar je verhaal
 • Inzicht krijgen in je gedachtegang                                  (doe-modus versus zijn-modus)
 • Bespreking van de resultaten
 • Afspreken opvolgsessie(s) & thuisopdracht


Sessie 2 – 90 minuten

 • Evaluatie van de thuisopdracht en nabespreking
 • Inzichten uit de eerste sessie
 • Bespreking van je verdere ontplooiing


Alle eventuele opvolgende sessies – 60 minuten

 • Evaluatie en nabespreking inzichten uit je opvolg sessie(s)
 • Samen bekijken welke eventuele belemmeringen of problemen je nog tegenhouden
 • Begeleiding in positieve verbinding met je gedragsverandering en omgeving


Let op: je krijgt van ons geen oplossingen voor je problemen. Maar door je te helpen bewust worden van wat je belemmert – zonder oordelen – kan je je eigen koers leren varen en je op een wenselijke manier leren verbinden met anderen en je werk- en - of leefomgeving.

Investering

De methode ‘mindfulness’ is een investering in je welzijn. Je leert jezelf (her)kennen, ontdekt patronen en oefent in positief omgaan met negatieve gevoelens.

 • Intakegesprek + sessie 1 - 90 minuten
 • Opvolg sessie 2 - 90 minuten
 • Indien gewenst, opvolgende sessies - 60 minuten
 • OPTIE: Een feedback-boek waarin we alle resultaten van je sessies verwerken. Aangevuld met extra, gerichte tips en illustraties.


 • Prijs sessies 90 minuten: € 85 P/S
 • Prijs sessies 60 minuten: € 55 P/S
 • Individueel Feedback-boek: Eenmalig € 50
 • (Het boek wordt telkens zonder extra kost aangevuld)

Onze andere

Begeleidingsvormen - Afspraak maken