Communicatie begeleiding

Communicatie

Voor we starten met deze begeleiding, luisteren we eerst tijdens een intakegesprek graag naar jouw verhaal. Dat doen we zonder te oordelen of te veroordelen. Na dat gesprek bekijken we samen op welke manier we voor jou van betekenis kunnen zijn met onze communicatie-methode.

Intake gesprek

De aanvullende methoden bestaan uit sessies van telkens 90 minuten. Eventueel extra sessies van 60 minuten. We plannen de sessies samen met jou, rekening houdend met je agenda.


OPTIE: De verslagen en resultaten van deze individuele, intensieve en praktische sessies bundelen we in een mooi geïllustreerd persoonlijk werkboek dat je telkens opnieuw kan raadplegen.

 

Het doel van deze ontplooiiing: Samen ontdekken we hoe je verbale en non-verbale communicatie elkaar tegenspreken en hoe we ze met elkaar kunnen verbinden. Dit kan zijn bv.: met je collega's, je kinderen en - of partner.


Daarvoor maken we een karakterprofiel op via een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidsanalyse en gedragsrapport. Zo krijg je antwoorden over jezelf en leer je hoe je conflicten kan verminderen en het onderling vertrouwen met je werk- en leefomgeving versterkt.

Wat maakt onze methode zo bijzonder?

We weten hoe moeilijk het kan zijn om de ideeën in je hoofd om te zetten in een taal die je omgeving begrijpt. Ook wij hadden dat probleem: onze woorden en onze gebaren vertelden niet dezelfde boodschap. En daardoor ontstonden soms conflicten en frustraties. Want de mensen om ons heen begrepen ons niet, terwijl we het wel goed bedoelden. Hoe kwam dit? Tijdens een contact met een neuropsycholoog leerden we de term 'Hoogbegaafdheid' kennen.

(Niet te verwarren met 'Hoogintelligent' = goed verstand.)


Hoogbegaafden – zoals wij – leren, denken, voelen, communiceren & functioneren fundamenteel anders.

We leven op een andere 'frequentie' en worden hierbij ervaren alsof we een andere taal spreken. In ons verleden heeft dit vaak geleid tot conflicten en ontstaan van 'miscommunicatie'.


Door deze levenservaring kunnen we je helpen. Door samen met jou op zoek te gaan naar je kwaliteiten en talenten én je te leren hoe je die verder kan ontwikkelen, leer je ook beter communiceren. Het resultaat: minder problemen en conflictsituaties omdat je totale uitstraling, lichaamstaal en je gesproken taal elkaar ondersteunen.

ONSZELF LEREN BEGRIJPEN, GAF EEN BETER INZICHT HOE "ANDEREN" NAAR ONS ZAGEN


MEER OVER ONS

De driejarige opleiding tot psychognoom in combinatie met zelfstudie, hielp ons om meer inzicht te krijgen in de manier waarop hoogbegaafden - normale - gemiddelde begaafden naar de wereld kijken. We leerden ook hoe we bv. beeld- en taaldenkers kunnen verbinden met elkaar. Deze vorm van verbindende communicatie kunnen we ook gaan toepassen in je werk- en leef relaties.

Onze kennis van de vier persoonlijkheidstypes vormt samen met deze nieuwe inzichten tot een unieke werkwijze om feedback te geven over jouw manier van communiceren. Vaak is er een verschil tussen hoe jij jezelf ziet en hoe anderen naar jou kijken.

Op basis van deze informatie zoeken we samen naar een manier om je te helpen verbinden met je omgeving. Want als je weet welk effect jouw gedrag en communicatie hebben op anderen, kan je bewuster kiezen op welke manier je in een situatie handelt. Je hoeft niet te veranderen, je omgeving ook niet. 

"Hoe denk en handel jij?"

Visueel praktisch - Verstandelijk -Gevoelsmatig - Analytisch?

Communicatie is dé sleutel tot jouw succes!


Je houding en verbale communicatie bepalen de boodschap. Maar de impact van die boodschap is afhankelijk van de situatie én van de context. Omdat mensen op erg verschillende manieren denken (theoretisch, praktisch, visueel, gevoelsmatig of analytisch), is het niet altijd gemakkelijk om een boodschap op een verstaanbare manier over te brengen. Ben je extravert of introvert? Ben je taakgericht of mensgericht? 


Door je inzicht te geven in jouw manier van communiceren en de manier waarop anderen daarop reageren, kan je beter afstemmen op de golflengte van de andere. Storingen zal je makkelijker opvangen en interpreteren, waardoor je misverstanden kan vermijden.

Het resultaat: je zelfvertrouwen en zelfbeeld nemen toe!


Om te achterhalen hoe jij denkt, handelt en communiceert, maken we samen een gedragsprofiel op. Daardoor ontdek je hoe jij naar jezelf kijkt en hoe anderen jou zien. Maar je krijgt ook antwoorden op andere belangrijke vragen: Wat motiveert mij? Hoe motiveren anderen mij? Op welke manier kan ik mijn efficiëntie verhogen in mijn werk- en leefomgeving? Wat is mijn innerlijke persoonlijkheid en welk uiterlijk verschijningsbeeld heb ik? Ben ik een doener, een denker, een durver of een dromer?


Dankzij deze methode krijg je hulpmiddelen om je talenten en valkuilen te ontdekken. Je leert er welke job het best bij je past, hoe je je werk- en leefomgeving goed kan inrichten.

We leren je op een praktische en wenselijke manier hoe jij je kan verbinden met anderen.

INHOUD SESSIES

Sessie 1 – 90 minuten

 • Intakegesprek, luisteren naar je verhaal
 • Opmaken van je persoonlijkheidsprofiel: karakterstijl & vorm van communiceren

 • Bespreking van de resultaten: hoe word jij gehoord en gezien in je omgeving?

 • Afspreken opvolgsessie(s) & thuisopdracht


Sessie 2 – 90 minuten

 • Evaluatie van de thuisopdracht en nabespreking
 • Inzichten uit de eerste sessie
 • Bespreking van je verdere ontplooiing


Alle eventuele opvolgende sessies – 60 minuten

 • Evaluatie en nabespreking inzichten uit je opvolg sessie(s): kan je bewuster kiezen hoe je een situatie aanpakt?

 • Samen bekijken hoe jouw verbale en non-verbale communicatie zich verhouden

 • Aanleren hoe je je positief kan verbinden met je omgeving


Let op: we willen jou en je omgeving niet veranderen. Deze methode heeft als doel je persoonlijke effectiviteit te verhogen en te beïnvloeden. Je leert omgaan met concrete situaties en conflicten, zodat je ze beter leert beheersen.

Investering

Onze ‘communicatie’ methode helpt je om je eigenheid te bewaken en leert je om jezelf sterker te verbinden met je leef- en of werkomgeving.

 • Intakegesprek + sessie 1 - 90 minuten
 • Opvolg sessie 2 - 90 minuten
 • Indien gewenst, opvolgsessie 3 en opvolgende sessies - 60 minuten
 • OPTIE: Een feedback-boek waarin we alle resultaten van je sessies verwerken. Aangevuld met extra, gerichte tips en illustraties.


 • Prijs sessies 90 minuten: € 85 P/S
 • Prijs sessies 60 minuten: € 55 P/S
 • Individueel Feedback-boek: Eenmalig € 50
 • (Het boek wordt telkens zonder extra kost aangevuld)

Onze andere

Begeleidingsvormen - Afspraak maken