STARTPAGINA

WE BEGELEIDEN MENSEN


- Naar hun "innerlijke kern" 

Ons vakgebied 

Er is geen "goede" of "foute" hulpverlening, maar het is de kunst te zoeken naar een hulpverlening die efficiënt is. Een DSM-(etiket)diagnose is in bepaalde situaties belangrijk, maar door zich hier alleen op te focussen, ontgaan individuele persoonskenmerken en - of onderliggende redenen - oorzaken. "Soms ontstaat juist een probleem omdat je omgeving er de focus oplegt, maar jijzelf dit nooit echt als een probleem hebt ervaren..."

Ook kansen krijgen om je creatief te mogen - kunnen ontwikkelen binnen je leef- en werkomgeving zijn van belang bij de zogenoemde tekortkomingen - belemmeringen. Jezelf beter begrijpen in je handelen, denken en bewegingsapparaat, kan je in veel situaties al een wereld van verschil geven, zonder noodzakelijk over een DSM-etiket te beschikken...


Wij begeleiden je hierin:

  • Vanuit onze vakkennis als Psychognoom kunnen we informatie verstrekken naar jouw unieke manier van handelen - denken - doen. We ontdekken samen je talenten en eigenschappen - hoe deze ontwikkeld zijn. Zo geven we je 'tools' om voor jezelf keuzes te kunnen creëren hoe te reageren in een situatie - interactie met je leef- en of werkomgeving.
  • Wat maakt 'jou' blij? Dan hoef je niet perse te zoeken naar 'geluk' ; )
  • Hoe kunnen we jou verbinden via de 'juiste golflengte' naar je eigen innerlijke kern - partner - gezinsleden - werkomgeving - etc. zonder dat je jezelf of de anderen 'moet' veranderen?
  • Hoe kijkt je omgeving naar jou? Van waar komen sommige reacties op jou?
  • Hoe kunnen we voor jou van betekenis zijn? We geven je inzicht in je onderliggende reden -oorzaak, waar juist het probleem zit. Jij bepaald zelf hoe en wanneer je met deze verkregen informatie aan de slag wilt gaan.

Etiketten - Diagnoses VS Efficiënte hulpverlening

Heb je ADHD en de diagnose depressie? Dan is de vraag: heb je baat bij een (klinisch) psycholoog waarbij je (tegen je natuur) nog meer in je hoofd moet gaan? Of kunnen we beter gebruikmaken van je lichamelijke kracht en je laten helpen door een praktische coach? Namelijk een persoon met ADHD is van nature eigenlijk een 'lichamelijk beweeglijk' persoon.


Is jouw perfectionisme een controle drang? Of is het perfectionisme een strategie opgebouwd vanuit een overlevingsmechanisme? Of zie jij gewoon alles vanuit 'een geheel' en komt het voor je omgeving over als perfectionisme? Allen vragen een verschillende aanpak!


Burn-out - Depressie - Labels - Etiketjes - SOLK - Stressklachten - enz.

Wij geven je meer inzicht in jouw vicieuze cirkel - terugvallen!


We gaan op een interactieve manier met jou aan de slag. Samen zoeken we zonder oordeel - vooroordeel - naar een (externe) hulpverlening - terugvalpreventie - begeleiding die NU voor jou of je situatie efficiënt is.


N.B. Wij voorzien niet in medische dienstverlening en stellen geen (klinische - pathologische) diagnoses. Hiervoor dien je zich altijd te richten tot een arts of specialist!

We beschrijven niet je symptomen en beantwoorden niet je klachten, maar informeren & verklaren ...

Begeleiding die je verbindt naar hulpverlening.

Individuele begeleiding


We leven in een 'ontzorgingsmaatschappij' waardoor men mensen kansen ontneemt om op een creatieve manier te leren omgaan met hun bewegingen en emoties.


Dezelfde mensen komen in een prestatiemaatschappij terecht waarbij ze het werk bij henzelf moeten leggen.


Door deze heersende werkdruk raken hun overprikkeld door alle mogelijkheden en verwachtingen die zijn opgelegd.


Hoe denk en handel jij?

Ben je Visueel praktisch - Verstandelijk - Analytisch - Gevoelsmatig?


Ben je extravert of introvert?

Ben je taakgericht of mensgericht?

Burnout - Depressie


Mensen slagen er moeilijker in om voor zichzelf de meest efficiënte werk en - of leefomgeving te creëren en zijn nog maar weinig of niet gemotiveerd door hun directe omgeving. 


Aanvullend zijn er bij een groot deel mensen met depressie - burn out ook in hun onderbewustzijn onderliggende redenen.


Het ontstaan van onverklaarbare psychosomatische lichamelijke klachten is hiervan mogelijk een gevolg.


Welke hulp is nu voor jou het meest efficiënt? Gaan we gebruik maken van je mentale kracht of van je sterk lichaam?


Psycholoog VS Coach VS Therapeut

Gezinsbegeleiding


Bij de menselijke functies zoals beslissen - denken, zien - beweging - de manier van leren - hoe mensen geëmotioneerd raken, valt het op dat het grootste gedeelte van de bevolking visueel, praktisch of gevoelsmatig is. De groep mensen die functioneren vanuit hun verstand (theoretisch), wat niets met IQ te maken heeft, zijn nog altijd in de minderheid.


Gek genoeg bouwt het onderwijs al sinds jaren de praktische, visuele en gevoelsmatige leervakken af, om plaats te maken voor meer theorie.


Vaak horen we: "We zijn onze zoon - dochter kwijt". Na een eerste gesprek ontdekken we meestal dat het gaat om "gebrek aan motivatie"!

De individuele begeleiding passen we enkel toe bij jongeren vanaf 17 jaar en volwassen.

OVER ONS

ONZE MISSIE

HALLO, WIJ ZIJN

Praktijk Sawadi en

Anne Elisabeth 

We zijn geen Coach die je via technieken leert omgaan met je klachten en zijn geen Psycholoog die je helpt antwoorden te vinden op jouw hulpvragen. Als Therapeut & Psychognoom, gaan we op zoek naar je onderliggend probleem - oorzaak en kunnen je wel verbinden met de meest efficiënte (externe) hulpverlening - onze begeleidingsvorm(en). We volgden onderbouwende opleidingen - bestaande methodieken in combinatie met eigen levenservaringen. Ontwikkelde een eigen zienswijze - manier van denken en zijn. Dat maakt de aanpak van Sawadi zo uniek.

COMPLEMENTAIR MET MASSAGES


Heb je last van een hoge bloeddruk omdat er lichamelijk een pathologie is? Dan zijn medicijnen en gerichte arts op dat moment de meest efficiënte hulpverlening. Of is er niet direct een pathologie en krijg je mogelijk de hoge bloeddruk vanuit je omgeving – situatie? Uiteraard zijn medicijnen en arts hierbij niet direct uit te sluiten, maar leer je hiermee niet jezelf te kunnen ontspannen! Een complementaire massage kan hierbij dan bijdragen tot een sneller herstel, preventie verrichten naar je hoge bloeddruk.


Via lichaamswerk je zelfgenezend mechanisme ondersteunen en versterken. (een meerwaarde bij: Fibromyalgie - Burn-out - Depressie - SOLK) Hierbij geven we je het vermogen om je opnieuw te leren ontspannen en je welzijn te bevorderen.

We verbinden je naar onze aanvullende website: www.massagewaasland.be

INTAKE GESPREK

Een Coach zoekt naar oplossingen voor je probleem - Een Therapeut richt zich voornamelijk op het oorspronkelijk onderliggende probleem - Een Psycholoog onderzoekt je gedrag, gedachten en emoties. Ze proberen deze te begrijpen en te veranderen - Een Psychognoom bestudeert ook het menselijk gedrag maar met meer precisie op hoe de talenten en eigenschappen ontwikkeld zijn.


Alles is dus afhankelijk van je doelstelling! We willen je op een laagdrempelige manier helpen door je 'tools' aan te reiken om keuzes te creëren, maar gaan we niet per se op zoek naar 'een oplossing'.


Wij zien je lichaam, geest en ziel als een geheel. Daarom luisteren we tijdens een intakesessie graag eerst naar jouw verhaal, vanuit een onafhankelijke visie.


Wij willen je helpen om je te ontplooien naar jouw levens essentie en inzichten geven. Vanuit onze deskundigheid, onze intuïtie, en eigen levenservaringen begeleiden we je daarin. Zo kan je wat je denkt, voelt en innerlijk beleeft beter leren uiten naar de buitenwereld. Na een eerste gesprek bekijken we samen wat we voor je kunnen betekenen. Van daaruit gaan we dan een gerichte begeleiding opstarten om je beter te kunnen informeren - verklaringen geven of je doorverwijzen naar de meest efficiënte (externe) hulpverlening.